Пиротски зборник
Година: 1 Број: Пиротски зборник 1, УЗ ПРВИ БРОЈ, ПРВЕ СКУПШТИНСКЕ ДЕБАТЕ О АГРАРНИМ ПРОБЛЕМИМА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ (1878-1882), ОКО УЧЕШЋА ПИРОЋАНАЦА У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ 1805. ГОДИНЕ, О ПИРОТСКОМ ЋИЛИМАРСТВУ, ТОКОВИ И СЕКВЕНЦЕ ПРОСТОРНОГ КРЕТАЊА СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА ГОРЊЕГ ПОНИШАВЉА, МЕГАУРВИНА У ДОЛИНИ ВИСОЧИЦЕ ИЗ 1963. ГОДИНЕ, СТАНИЧЕЊСКЕ ЛЕДЕНИЦЕ, ГУСТИНА РЕЧНЕ МРЕЖЕ У СЛИВУ РЕКЕ ВИСОЧИЦЕ, ПРИВРЕДА КОМУНЕ ПИРОТ ПРЕ И ПОСЛЕ РЕФОРМЕ И ОСНОВНИ АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ, ФЕТИШИЗАМ НОВЦА И HOMO DUPLEX У НЕДОСЛЕДНОЈ РАСПОДЕЛИ ПРЕМА РАДУ, НЕКИ РЕЗУЛТАТИ СТВАРАЊА НОВЕ ОПЛЕМЕЊЕНЕ РАСЕ ОВАЦА У ПИРОТСКОМ КРАЈУ, ОСВРТ НА РАЗВОЈ ЗАДРУГАРСТВА ДО 1960. ГОДИНЕ, ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ПОНИШАВЉУ, РИБЕ ОКОЛИНЕ ПИРОТА, ТРАГОВИ НАРОДНОГ ПЕВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА ОД 16. ДО 19. ВЕКА, ПРЕД ВРАТИМА РАЈА, НАРОДНА ЛИРИКА ИЗ ПИРОТСКОГ КРАЈА, ОДЛУКА О ПРОМЕНАМА У НАЧИНУ И ОБЛИЦИМА ОРГАНИЗОВАЊА КОМУНИСТА У ОПШТИНИ ПИРОТ, ШКОЛСКИ ЖИВОТ У ПИРОТСКОМ ОКРУГУ ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ТУРАКА, ЗАПИСИ, БЕЛЕШКЕ О АУТОРИМА, БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА ОД ОСЛОБОЂЕЊА ПИРОТА, САДРЖАЈ Датум издавања: 1968
 
 
General
Software: ResCarta SDK v7.0.3
Date and Time
Date and Time: 2020:08:04 15:02:57
Image
Width: 2780
Height: 3610
Orientation: first row: top edge, first column: left edge
X Resolution: 400
Y Resolution: 400
Resolution Unit: Inch
Samples Per Pixel: 3
Bits Per Sample: 8, 8, 8
Compression: JPEG (new-style)
YCbCr Sub-sampling: 2, 2
YCbCr Positioning: Centered